Algemene Voorwaarden Taxi Service Den Haag

 
 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Taxi Service Den Haag: de onderneming die zich bezighoudt met het aanbieden van taxivervoer.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Taxi Service Den Haag.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Taxi Service Den Haag en de Klant voor het verrichten van taxivervoer.
 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Taxi Service Den Haag en de Klant.

 1. Reserveringen

Reserveringen kunnen worden gemaakt via de website, per e-mail of telefonisch. De Klant dient de reservering ten minste 24 uur van tevoren te annuleren indien hij/zij de rit niet meer wenst te maken. Anders worden 100% van de kosten in rekening gebracht.

 1. Prijzen

De prijzen voor taxivervoer worden vastgesteld op basis van de afstand en de duur van de rit. De prijzen zijn inclusief BTW en gelden voor maximaal vier personen. Extra kosten kunnen in rekening worden gebracht voor extra bagage, omleidingen of wachttijden.

 1. Betaling

De Klant dient de verschuldigde betaling contant of per pin te voldoen aan de chauffeur van Taxi Service Den Haag. Betalingen per factuur zijn mogelijk voor bedrijven, indien vooraf overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid

Taxi Service Den Haag is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Taxi Service Den Haag, behalve in geval van opzet of grove schuld van Taxi Service Den Haag.

 1. Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht te worden gemeld aan Taxi Service Den Haag. Taxi Service Den Haag zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, op de klacht reageren.

 1. Privacy

Taxi Service Den Haag respecteert de privacy van de Klant en zal persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de diensten van Taxi Service Den Haag en het versturen van informatie over Taxi Service Den Haag.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 1. Wijzigingen

Taxi Service Den Haag behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Door gebruik te maken van de diensten van Taxi Service Den Haag gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de diensten van Taxi Service Den Haag.

Direct bellen