Khuyến mãi


Dưới đây là các chương trình khuyến mãi hiện tại của chúng tôi:

Dịch vụ sân bay 1-4 người 5-8 người
sân bay Schiphol € 62, - € 69, -
Sân bay Rotterdam The Hague € 39, - € 45, -
Sân bay Eindhoven € 192, - € 240, -
Sân bay Maastricht € 240, - € 301, -
Sân bay Lelystad € 120, - € 150, -
Sân bay Brussels € 274, - € 342, -
Sân bay Dusseldorf € 240, - € 301, -
Sân bay Antwerp € 192, - € 240, -
Sân bay Charleroi € 295, - € 369, -

  Làm việc 24/7 tại: 070 207 0707

Bạn phải đặt trước ít nhất 1 ngày nếu muốn tận dụng ưu đãi này.

Dưới đây là lựa chọn các mức giá cố định của chúng tôi:

Từ và đến 1-4 người 5-8 người
sân bay Schiphol € 62, - € 69, -
Sân bay Rotterdam The Hague € 39, - € 45, -
Sân bay Eindhoven € 192, - € 240, -
Sân bay Maastricht € 240, - € 301, -
Sân bay Lelystad € 120, - € 150, -
Sân bay Brussels € 274, - € 342, -
Sân bay Dusseldorf € 240, - € 301, -
Sân bay Antwerp € 192, - € 240, -
Sân bay Charleroi € 295, - € 369, -
Nút Gọi ngayGọi trực tiếp